realizace projektu

Již od ledna tohoto roku se v Dolních Počernicích realizuje projekt Slunečního domova, z.s. s názvem „Komunitní centrum Sluneční dům“ (registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000168), aby pomohl co nejširšímu okruhu lidí v Dolních Počernicích a okolí. Vznikem a rozvojem kulturně komunitního centra se snažíme pomoci předcházení sociálnímu vyloučení hendikepovaných obyvatel a posilování místní sociální soudržnosti prostřednictvím rozličných aktivit. Realizováním rozličných aktivit se snažíme usilovat o propojení místních obyvatel, aktivizaci společenského dění a zvýšení povědomí o problematice lidí s postižením. Centrum se nachází v ulici Jinolická v Dolních Počernicích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů a Operačním programem Praha – Pól růstu ČR. Těšíme se na každého, kdo k nám zavítá.


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .