O nás

Projekt Komunitního centra Sluneční dům plánuje oslovit co nejširší okruh lidí v Dolních Počernicích a okolí. Chce předejít sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením a dalších skupin obyvatel prostřednictvím jejich aktivního zapojení do života společnosti. Organizováním různých akcí bude usilovat o propojení místních obyvatel, aktivizaci společenského dění, zvýšení povědomí o problematice lidí s postižením…

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů a Operačním programem Praha – Pól růstu ČR. 

Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Místní komunita

Aktivity komunitního centra:

Pravidelné a nepravidelné aktivity
Volnočasové aktivity
Kulturně společenské a sportovní akce
Přednášky, semináře
Rozvoj sociálních dovedností

Sluneční domov, z.s.

Sluneční domov je zapsaný spolek, který v roce 2005 založili rodiče s cílem vybudovat chráněné bydlení rodinného typu s trvalou celoroční péčí pro 16 dětí resp. dospívajících mladých lidí s tělesným a kombinovaným postižením. Na životě ve Slunečním domově se budou podílet vedle pedagogů, asistentů, rehabilitačních pracovníků a dalších odborníků i rodiny, které se znají řadu let a již dnes tráví spolu hodně času.

Tuto službu doplní odlehčovací tzv. respitní pobyty, jako pomoc pro další rodiny, které potřebují
na nějaký čas zabezpečit péči o dítě s hendikepem.

V projektu se počítá i se službami pro veřejnost, jako například rehabilitace, půjčování pomůcek…

Sluneční domov, z.s.

https://www.slunecnidomov.cz/Domu.html


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .