týdenní program

pONDĚLÍ

10:00 – 15:00

V pondělí se můžete účastnit našich aktivit zaměřených na rozvíjení umělecko-estetického cítění.

V průběhu dne je možnost navštívit komunitní centrum. Využít ke vzdělávání PC, navštívit otevřenou knihovnu. V případě vašeho zájmu poskytujeme poradenství.

15:00 – 18:00

Probíhá výtvarný klub.

ÚTERÝ

9:00 – 15:00

V průběhu dne je možnost navštívit komunitní centrum. Využít ke vzdělávání PC, navštívit otevřenou knihovnu. V případě vašeho zájmu poskytujeme poradenství.

18:00 – 20:00

Probíhá promítání dokumentárních filmů zaměřených na tématiku života lidí s postižením. Diskuze na téma života lidí s postižením.

STŘEDA

9:00 – 15:00

Společné vaření v komunitním centru dle zájmu klientů. V průběhu dne je možnost navštívit komunitní centrum, využít ke vzdělávání PC, či navštívit otevřenou knihovnu a odpočinkovou místnost.

V případě zájmu poskytujeme poradenství.

18:00 – 20:00

Probíhají různé odborné přednášky na problematiku osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožené.

ČTVRTEK

10:00 – 18:00

Den zaměřený na environmentální tématiku týkající se vztahu k přírodě a zahradě. Účastníci pomáhají na zahradě a vytvářejí si vztah k rostlinám a práci na zahradě. Probíhá společné povídání o přírodě.

Např. společná posezení cílové skupiny a místní komunity, povídaní a posezení u ohně aj.

PÁTEK

9:00 – 15:00

Den zaměřený na volnočasové aktivity v komunitním centrum. Uživatelé mohou využít materiální zabezpečení komunitního centra. K dispozici jsou různé hry a aktivity. Můžete přijít a v průběhu dne využít tyto aktivity. Využít ke vzdělávání PC, navštívit otevřenou knihovnu.

V případě zájmu poskytujeme poradenství.

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .